top of page

other publications

(published)

Shape-06.png

2022

Biesta, G., Wainwright, E. and Aldridge, D. (2022), Editorial: A case for diversity in educational research and educational practice. British Educational Research Journal 48(1), 1-4.

Other Pubs Archive Anchor

2021

Biesta, G. & Aldridge, D. (2021). The contested relationships between educational research, theory and practice: introduction to a special section. British Educational Research Journal 47(6), 1447-1450.

Biesta, G. (2021). Iemand op diens mens-zijn wijzen. Over het gesprek tussen theologie en pedagogiek. Sophie 11.

Biesta, G. (2021). Een andere kijk op de overladenheid van het onderwijs: Van onderwijsfragmentatie naar curriculumintegratie. Van Twaalf tot Achttien. https://www.van12tot18.nl/een-andere-kijk-op-de-overladenheid-van-het-onderwijs

Braak. M. van, Biesta, G. & Veen, M. (2021). Waartoe leiden wij op? Huisarts en wetenschap (Juli 2021), 1-3.

Biesta, G., Takayama, K., Kettle, M. & Heimans, S (2021). Teacher education policy: Part of the solution or part of the problem? Asia-Pacific Journal of Teacher Education 49(5). 467-470.

Heimans, S., Biesta, G., Takayama, K. & Kettle, M. (2021) How is teaching seen? Raising questions about the part of teachers and their educators in the production of educational (non)sense, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 49:4, 363-369.

Kettle, M. & Heimans, S., Biesta, G. & Takayama, K. (2021). Examining teacher education research methodology: practices, priorities and politics. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 49(3), 245-248.

Takayama, K., Kettle, M. & Heimans, S. & Biesta, G. (2021). Thinking about cross-border experience in teacher education during the global pandemic. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 49(2), 143-147.

2020 

Biesta, G., Takayama, K., Kettle, M. & Heimans, S. (2020). Teacher education between principle, politics and practice: A statement from the new editors of the Asia-Pacific Journal of Teacher Education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 48(5), 455-459.

Biesta, G., Takayama, K., Kettle, M. & Heimans, S. (2020). Call for papers: A new agenda for teacher education research, Asia-Pacific Journal of Teacher Education 48(5), 460-462.

Heimans, S., Kettle, M., Biesta, G., Takayama, K., Singh, P., Rowan, L. & Allen, J. (2020). Editorial: editorial team transition, Asia-Pacific Journal of Teacher Education 48(4), 335-337. DOI: 10.1080/1359866X.2020.1794572

Wainwright, E., Aldridge, D., Biesta, G. & Filippakou, O. (2020). Editorial: Why educational research should remain mindful of its position: Questions of boundaries, identity and scale. British Educational Research Journal 46(1), 1-5.

2019 

Biesta, G., Filippakou, O., Wainwright, E. & Aldridge, D. (2019). Editorial. Why educational research should not just solve problems, but should cause them as well. British Educational Research Journal 45(1), 1—4. DOI 10.1002/berj.3509

2018 

Aldridge, D., Biesta, G.J.J., Filippakou, O. & Wainwright. E. (2018). Why the nature of educational research should remain contested. A statement from the new editors of the British Educational Research Journal. British Educational Research Journal 44(1), 1-4.

Biesta, G.J.J. (2018). From the editor: The struggle for education. Educational Theory 67(6), 653-656.

Biesta, G.J.J. (2018). Levensbeschouwelijke vorming en de pedagogische opdracht van de school: Over levensbeschouwelijke identiteit en religieuze volwassenheid. Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie.

bottom of page